Tx ID 8hw1JtkY2tcBAeCkcD23TYa5SsjHgVkB1BygsFTiGjcc
Sender 3PFdfAmNmpA3e5kzgwFoGLcHzWFfjzv21xu
Sender PublicKey 7bXNhAGPkMcRznKM3YL327qCEaRdeXyr4MXbmS3DNgFw
Recipient 3PNEWWoZwTHBRv3jYvPVKgiynt3BrT4Woya
Amount 150.00000000 BRAWLHALLA
Fee 1.00000000 ABOT
Time (UTC) 15 Jul 2020 - 15:53:32
Waves block 2,151,874
Attachment

WavesDesk.com